Bör man sälja lägenheten inför ett stambyte i Stockholm?

Bör man sälja lägenheten inför ett stambyte i Stockholm?

Ett stambyte i Stockholm är nästan alltid den såväl största som den mest kostsamma renoveringen som kan göras. Detta är viktigt att ha i åtanke när du befinner dig på bostadsmarknaden. För oavsett om du har tänkt köpa eller sälja en bostad behöver du ha med detta i beräkningen. Först då kan du se hela bilden och göra en bra bostadsaffär utifrån ett helhetsperspektiv.

Värdet på bostaden minskar inför stambytet men stiger efteråt

Det går inte att komma ifrån att värdet på en bostad påverkas av huruvida stammarna nyligen har bytts eller inom kort kommer behöva bytas ut. Det har gjorts forskning på detta område och vad man har funnit är att en kommande renovering i denna skala negativt påverkar försäljningspriset. Detta gäller inte bara på kort sikt utan faktiskt i flera år före det att arbetet ska utföras. Ju närmare startskottet för renoveringen man kommer desto mer intensiv blir värdeminskningen.

 

Däremot kommer värdet på bostaden öka igen när stambytet har skett. Med detta sagt är det inte säkert att hela kostnaden för arbetet är inkluderat i kalkylen. Även detta är en faktor som du behöver ta med i beräkningen när du ska köpa eller sälja en bostad.

Då bör du sälja din lägenhet inför ett stambyte i Stockholm

När det kommer till huruvida du bör överväga att sälja din lägenhet inför ett stambyte i Stockholm kan du vilja resonera så här:

 

  • Jag vill bo kvar i lägenheten efteråt: Har du tänkt bo kvar i lägenheten efter det att stammarna har bytts? I annat fall kan det vara en bra idé att sälja din lägenhet innan arbetet inleds.
  • Jag ska köpa en lägenhet: Ska du köpa en lägenhet? Då kan du vilja vänta tills efter det att stammarna har bytts, om detta ska göras inom kort.
  • Jag är köpare men vill inte vänta: Planerar du att köpa din bostad inför ett stambyte i Stockholm? Om så är fallet bör du alltid tänka på att lägga till kostnaden för bytet av stammarna i din beräkning. Du bör med andra ord dra bort denna kostnad från ditt bud. Du kan även jämföra försäljningspriset för likvärdiga bostäder där stammarna har bytts.
Ann-Mari Axelsson

Kommentarer inaktiverade.