Välkommen till denna sida om fastighetsförvärv! Det finns åtskilligt att gå igenom för den som vill sätta sig in i rutiner för husköp. Till skillnad från många andra avtal finns det ett formkrav som behöver följas för att affären skall vara giltig. Som köpare kan man också behöva gå igenom vad för pantbrev som finns på fastigheten. Att köpa hus kan visa sig bli dyrt om man inte går igenom alla punkter som rekommenderas.

Vi ger inga fullständiga råd vad gäller husköp utan tar upp relevanta aspekter av sådana frågor.