Arkiv 25 februari, 2021

Tips för att flytta rätt

Tips för att flytta rätt

Dags att dra flyttlasset? En flytt är en process som kräver en hel del tid och energi. I de här texten får du tips som kan hjälpa dig att flytta rätt.

Ta hjälp av firma?

En flyttfirma vet att flytta rätt. Det är långtifrån alla som behöver leja ut hela eller delar av arbetet vid en flytt, men klart är att det är en efterfrågad tjänst. Något som gjort det mer lockande på senare år är att flyttjänster numera omfattas av RUT-avdraget, vilket innebär att 50 % av arbetskostnaden kan dras av.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte behöver vara allt eller inget. Tycker du att det är onödigt att ta hjälp med hela flytten, kan du välja att endast anlita stöd med det du behöver. Det kan till exempel vara flytt av piano, ett tungt kassaskåp eller bara hjälp med att packa lådorna.

Flytta rätt – och städa rätt

Flyttstädningen är en stor del av en flytt. Det krävs att den är mycket noggrant utförd för att de som flyttar in ska vara nöjda – precis som du förväntar dig att bostaden du flyttar in i är minutiöst rengjord. Det ska vara fräscht och spotless, helt enkelt.

Även här kan det vara klokt att ta hjälp av en firma. Precis som flyttjänster täcks städtjänster av RUT, vilket innebär att det kanske inte är så dyrt som många till en början kan tro. Anlita en firma med nöjd kund-garanti, så att du kan känna dig helt trygg med att lämna över arbetet.

Den som städar själv bör använda sig av en checklista för att kontrollera att allting verkligen blir riktigt gjort. En del i att flytta rätt är att städa rätt – och vid en flyttstädning innebär det att samtliga vrår och utrymmen ska rengöras.

Pappersarbetet

En annan del i att flytta rätt är att ta hand om det administrativa. Till exempel:

  • Gå in på skattverket.se för att göra en flyttanmälan, för att få rätt adress i folkbokföringen.
  • Anmäl den nya adressen till Adressändring för att få posten eftersänd till rätt adress.
  • Kontakta elbolaget för ett nytt abonnemang till den nya bostaden.
  • Ta kontakt med telefonoperatören för att flytta med hemnumret, eller ordna med bredband och Wi-Fi i det nya hemmet.

Fönsterbyte – Så hittar du information inom Uppsala

Inför ett fönsterbyte är det viktigt att kontrollera vilka regler det finns att förhålla sig till. Här är källorna som kan användas när fönsterbyte sker inom Uppsala.

Hitta hantverkare och jämföra offerter

Både snickare, stora byggföretag och specialiserade fönsterföretag genomför fönsterbyte. Är det ett byte som ska ske på en vanlig villa kan flera av dessa företag anlitas. Ska däremot fönsterbyte ske på så kallad K-märkt bostad i Uppsala kan det behövas spetskompetens som främst hittas hos fönsterspecialister. Företag som kan utföra jobbet hittas enklast via Google.

  • Sök på ”Fönsterbyte Uppsala”
  • Notera 3 – 5 företag
  • Kontrollera företagen (se nedan)
  • Begär offert

Inför att en hantverkare anlitas bör de alltid kontrolleras. Med det menas att referenser kollas upp, att de har gott rykte och inte finns med på ”Svarta Listan” hos Råd & Rön.

Informationskällor:

  • Google
  • Råd & Rön

Bygglov vid fönsterbyte i Uppsala?

Behövs det bygglov vid fönsterbyte? Ja – och nej.

På webbplatsen för Uppsala kommun hittas information om vid vilka tillfällen som bygglov krävs. Detta förutsatt att byte av fönster förväntas ske på en bostad som är inom detaljplanerat område. I dessa fall kan det krävas att bytet inte ändrar byggnadens ”karaktär”. Då det är svårt att veta exakt hur handläggarna på kommunen kommer tolka detta bör alltid en kontakt tas med dem innan ommålning sker.

Flera målare i Uppsala anger att de kan hjälpa till med denna kontakt för att underlätta för kunden så att arbetet snabbare kan komma igång.
Informationskällor: Uppsala.se

Vad gäller kring ROT?

Ett fönsterbyte innebär en förbättrande åtgärd på bostaden. Det kan exempelvis ske för att skapa bättre isolering eller för att öka ljusinsläppet. Oavsett kan därmed ROT-avdraget användas varpå arbetskostnaden minskas med 30 %. ROT-avdraget gäller för de flesta jobb som sker i bostaden av exempelvis målare, snickare och elektriker. Däremot är det kundens ansvar att kontrollera om rätten finns till ROT-avdrag. Det finns nämligen vissa begränsningar. Total summa per person och år är 50 000 kr. Personen som gör avdraget måste fyllt 18 år det år som avdrag sker och betalat minst den summa i skatt som avdrag sker på. På Skatteverkets webbplats kan inloggning ske varpå det framgår hur stor summa på ROT som utnyttjas innevarande år.
Informationskällor: Skatteverket.se