Fönsterbyte – Så hittar du information inom Uppsala

Inför ett fönsterbyte är det viktigt att kontrollera vilka regler det finns att förhålla sig till. Här är källorna som kan användas när fönsterbyte sker inom Uppsala.

Hitta hantverkare och jämföra offerter

Både snickare, stora byggföretag och specialiserade fönsterföretag genomför fönsterbyte. Är det ett byte som ska ske på en vanlig villa kan flera av dessa företag anlitas. Ska däremot fönsterbyte ske på så kallad K-märkt bostad i Uppsala kan det behövas spetskompetens som främst hittas hos fönsterspecialister. Företag som kan utföra jobbet hittas enklast via Google.

 • Sök på ”Fönsterbyte Uppsala”
 • Notera 3 – 5 företag
 • Kontrollera företagen (se nedan)
 • Begär offert

Inför att en hantverkare anlitas bör de alltid kontrolleras. Med det menas att referenser kollas upp, att de har gott rykte och inte finns med på ”Svarta Listan” hos Råd & Rön.

Informationskällor:

 • Google
 • Råd & Rön

Bygglov vid fönsterbyte i Uppsala?

Behövs det bygglov vid fönsterbyte? Ja – och nej.

På webbplatsen för Uppsala kommun hittas information om vid vilka tillfällen som bygglov krävs. Detta förutsatt att byte av fönster förväntas ske på en bostad som är inom detaljplanerat område. I dessa fall kan det krävas att bytet inte ändrar byggnadens ”karaktär”. Då det är svårt att veta exakt hur handläggarna på kommunen kommer tolka detta bör alltid en kontakt tas med dem innan ommålning sker.

Flera målare i Uppsala anger att de kan hjälpa till med denna kontakt för att underlätta för kunden så att arbetet snabbare kan komma igång.
Informationskällor: Uppsala.se

Vad gäller kring ROT?

Ett fönsterbyte innebär en förbättrande åtgärd på bostaden. Det kan exempelvis ske för att skapa bättre isolering eller för att öka ljusinsläppet. Oavsett kan därmed ROT-avdraget användas varpå arbetskostnaden minskas med 30 %. ROT-avdraget gäller för de flesta jobb som sker i bostaden av exempelvis målare, snickare och elektriker. Däremot är det kundens ansvar att kontrollera om rätten finns till ROT-avdrag. Det finns nämligen vissa begränsningar. Total summa per person och år är 50 000 kr. Personen som gör avdraget måste fyllt 18 år det år som avdrag sker och betalat minst den summa i skatt som avdrag sker på. På Skatteverkets webbplats kan inloggning ske varpå det framgår hur stor summa på ROT som utnyttjas innevarande år.
Informationskällor: Skatteverket.se

Bergvärme – så fungerar det

Långt nere i marken lagras solvärme, alltså värme som kommer direkt från solen. För att kunna använda bergvärme behöver man komma ner till källan, vilket man gör genom att borra ett djup hål rakt ner i berget, cirka 100 – 200 meter. Väl nere sänker man ner en särskild cirkulerande vätska som vilken den kommer i kontakt med bergvärme värms upp. När vätskan blivit uppvärmd pumpas den återigen upp till ytan igen och in i huset. Genom en särskild kompressorteknik utvinns bergvärmen. Proceduren återupprepas igen då vätskan återigen åker ner i bergvärmen för att bli uppvärmd på nytt.

Bergvärme fördelaktigt i Sverige

Bergvärme har länge varit populärt i Sverige och det finns en anledning till det. Berggrunden i Sverige består nämligen till stor del av urberg, vilket är en bergart äldre än 542 miljoner år. Det handlar främst om bergarter som granit, gnejser och grönsten. Urberg är otroligt bra när man vill gräva efter bergvärme, därav anledningen till varför så många i Sverige använder sig av just den här energikällan. Därtill finns det såklart många andra fördelar med bergvärme, som exempelvis:

 • Man kan göra upp till 80 % i energibesparingar genom att byta till bergvärme.
 • Bergvärme tar inte särskilt stort utrymme på tomten.
 • Bergvärme är ett miljövänligt alternativ då energin är förnyelsebar.

Något många funderar över är om det är värt att investera i bergvärme. Man ska inte sticka under stolen med att alternativet är ett av de mest kostsamma. En installation kan kosta upp mot 250 000 kronor, beroende på värmebehovet som hushållet har och hur berggrunden och jorddjupet ser ut. Men faktum är att i stort sett alla som investerar i bergvärme med åren kommer att spara in hela summan de investerat. Jämför man med direktverkande el kommer man enkelt kunna göra besparingar på upp till 80 %. Generellt brukar man säga att en investering av bergvärme har betalat tillbaka inom tio år, därefter kan du börja göra stora energibesparingar.

Så hur länge håller en bra värmepump?

Satsar du på en kvalitativ och modern bergvärmepump har den en livslängd på cirka 20 till 30 år. Därtill har kollektorslangen som förs ner i borrhålet en livslängd på närmare 50 år. Med andra ord får man i stort sett alltid tillbaka sin investering och mer därtill.

Dags att se över dränering

Fuktproblem är vanligt och har man inte drabbats av en vattenskada eller liknande på insidan av byggnaden så tränger fukten troligen in utifrån. Då behöver man genomföra en dränering för att råda bot på problemet och det finns flera varningstecken som indikerar på att det börjar bli dags. Nedan kan du läsa mer om olika tecken, om dränering och varför det är viktigt att ta tag i problemet.

Så vet du att det är dags för dränering

Det finns flera saker som indikerar på att det finns fukt, vanligen i källarutrymmen. Ett första tecken kan vara dålig och unken lukt – den är svår att ta fel på. Andra vanliga och tydliga tecken är:

 • Missfärgningar på golv/och eller väggar
 • Fuktrosor
 • Färg som flagnar från väggarna
 • Kondens på fönster

Risker med fukt

Fukt kan leda till stora problem, både för byggnad och människor som vistas i den. Personer som till exempel bor eller av annan anledning vistas i utrymmen där det finns märkbara fuktskador riskerar att drabbas av allergi. Man kan också uppleva trötthet, huvudvärk och andra saker som tyder på försämrad hälsa.

Att en byggnad påverkas negativt av fukt är inte speciellt konstigt. Materialet skadas av fukten och i det långa loppet är det inte ovanligt med mögel, påväxt och andra rötproblem om man inte gör något åt saken. Det är här en dränering kommer in i bilden – man behöver se till att den fukt som tränger in utifrån blockeras på nytt och för det krävs ett ganska omfattande jobb.

Så går dränering till

En dränering börjar generellt med att man gräver upp marken runt hus, – och källarväggarna för att avlägsna ett eventuellt befintligt dräneringssystem. Därefter lägger man i ett nytt och fräscht och täcker igen med ett lämpligt markmaterial. Har det gått så långt att man drabbats av fuktproblem inomhus behöver givetvis även detta åtgärdas – utrymmet behöver torkas och detta kan ta väldigt lång tid.

Har man börjat märka av ett eller flera av ovan nämnda tecken på fukt bör man inte vänta med att genomföra en dränering. Ju fortare det blir gjort, desto mindre skada. Kontakta ett företag som erbjuder dränering – dom som är experter inom området kan snabbt avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga, alltifrån dränering till isolering, för att man ska bli av med problemen under en lång tid framöver.

Ica hemförsäkring för konsumenter

Det kan nog nästan sägas med säkerhet att alla som bor i Sverige känner till företaget ICA. Det första man tänker på är ofta deras matbutik ICA, men visste du att de gör andra saker också? Med butiker i hela landet och tusentals anställda är det ett av de största och mest framgångsrika företagen i Sverige. Men faktum är att ICA är mycket mer än bara en matbutik. De har även en bank, apotek och numera även försäkringar. Denna delen av företaget går under namnet ICA Försäkring, och erbjuder en rad olika försäkringar till sina kunder. En utav dem är deras hemförsäkring.

Om företaget ICA Försäkring

Som nämnt är ICA ett stort och tillförlitligt företag med lång erfarenhet. Företaget ägs av ICA Banken och startades år 2015. Det är även en del av deras aktiebolag som heter ICA Gruppen. De sysslar med en rad olika försäkringar såsom för:

 • bilar
 • hemmet
 • fordon
 • personer
 • djur
 • båtar

Enligt de själva erbjuder de försäkringar med schyssta villkor och priser. Trots en relativ kort tid inom denna bransch har ICA försäkring idag 100 000 kunder runtom i landet. Genom detta har det förtjänat titeln som det snabbast växande försäkringsbolaget i Sverige.

ICA hemförsäkring – vad den innebär

ICA hemförsäkring erbjuder är en omfattande försäkring. I den ingår bland annat allrisk för lösöre, reseskydd, stöld, skadegörelse, brand, rättsskydd och privatansvar. Dessutom ingår skydd för överfall, omställning och mobbning. Bara grundskyddet i denna försäkring ger mycket bra skydd för både dig och din familj i alla nämnda aspekter. För den som önskar utökat försäkringsskydd finns det tillägg rörande ersättning för skador i hemmet, olycksfall, bostad och diverse utrustning.

Fördelar med Ica hemförsäkring

Just nu erbjuder ICA Försäkring rabatt på deras hemförsäkring i form av erbjudanden på ICA. Det enda som krävs är att ha ett medlemskort eller bankkort från ICA Banken. Generellt så sticker deras försäkring ut då den ger 60 dagars reseförsäkring istället för 45 som är standard i branschen. Dessutom ingår allriskförsäkring för lösöre i grundskyddet, vilket är mycket ovanligt. Utöver det så kan du som kund förvänta dig bra villkor i form av ett generöst grundskydd. Allt detta till bra priser. Som ett av de störst växande företagen och med ett väletablerat företagsnamn väntas deras framtid vara ljus.

Vad innebär stambyte för de boende?

När stambyte ska ske i en bostadsrättsförening påverkar det de boende både rent praktiskt och ekonomiskt. För en del kan det till och med innebära att de blir tvungna att flytta. Detta gäller för bostadsrättsföreningen:

Beslut på stämman

I teorin kan en styrelse ta beslut om ett stambyte utan att fråga årsstämman. Men det gäller enbart om stambytet kan ske utan att det påverkar de boendes badrum, vilket det oftast gör. Det vanligaste är därmed att frågan tas upp på en stämma. Enligt regler så krävs det i detta fall att minst 66 % ställer sig bakom beslutet för att det ska kunna genomföras. Samtidigt är det en renovering som det inte går att skjuta fram för mycket. Skulle det bli en tvist mellan de boende och styrelsen kan därför hyresnämnden kontaktas som kan se över frågan.

Avgiften kan höjas vid stambyte hos bostadsrättsförening

De lagar som reglerar bostadsrättsföreningar anger inget om att ersättning eller ersättningsbostad måste ges av föreningen under renoveringen. Därmed inte heller nedsatt avgift för de som väljer att bo kvar. Det brukar istället bli exakt motsatt resultat. Eftersom en sådan renovering kostar ungefär 300 000 kr/lägenhet kommer det skapa en stor kostnad för föreningen. De allra flesta behöver alltså låna pengar för att renovera bostäderna. Därmed skapas både framtida räntekostnad och amortering som föreningen behöver betala. Något som bekostas av högre månadsavgift.

 • Bostadsrätt – Avgiften kan höjas oavsett orsak
 • Hyresrätt – Hyran höjs enbart efter årlig förhandling eller höjning av kvalitén.

Badrummet återställs till standardutförande

Inom en bostadsrättsförening har den enskilde medlemmen rätten att själv renovera badrummet i önskad standard. Det kan därmed vara mycket stor skillnad på kvalité och värde på de badrum som medlemmarna har. Men när sedan stamrenoveringen ska genomföras kommer dessa rum att behöva rivas ner för att hantverkarna ska kunna nå och byta ut alla rör. Efter att stamrenoveringen är klar ska badrummen återställas – vilket sker till den kvalitetsnivå som föreningen anger. Det kan alltså innebära att alla får ett ”standardbadrum” även om de tidigare hade ett exklusivt badrum med finare kakel och inredning.

Att badrummet kan ”försämras” är en av orsakerna till att boende inom en bostadsrättsförening anser att renoveringen inte ska ske. De vill helt enkelt inte se sin lägenhet falla i värde på grund av ett sämre badrum. Samtidigt innebär en stamrenoveringen en generell prishöjning eftersom köparen då vet att någon större renovering inte planeras inom kort.

Koppla laddbox till solcellsanläggning

Orsakerna till att skaffa elbil varierar. För vissa är det primärt en ekonomisk fråga – för andra främst ett sätt att premiera miljön. Oftast en mix av bägge faktorerna. För att skapa ännu mindre miljöpåverkan kan laddboxen kopplas till en solcellsanläggning på bostaden.

Elbilsladdare som tillval

När en solcellsanläggning installeras finns ett par tillval som kan väljas. Det kan exempelvis vara extra batterilagring eller elbilsladdare. Med andra ord produkter som inte alltid behövs för en anläggning men som kunden kan välja till efter eget behov. På detta sätt sammankopplas den externa laddboxen, vid parkeringen eller garaget, med solcellsanläggningen.

Att ha laddbox innebär flera fördelar

Många elbilar kan laddas via vanligt vägguttag. Det innebär att bilägaren kan dra en förlängningssladd till bilen från ett uttag och ladda. Men det finns minst två stora fördelar med att ladda via laddbox.

 • Säkrare
  Laddboxen har flera säkerhetsdetaljer som främst innebär att kortslutning, och därmed brandrisk, minimeras. Allt för många belastar sin elanläggning för mycket vid batteriladdning och skapar därmed för höga påfrestningar. Med en laddbox tas denna risk bort.
 • Snabbare
  Med en laddbox kan laddning ske med trefas vilket innebär snabbare laddning.

Steg för steg

Att köpa elbil samt att installera solceller är två stora investeringar. Få genomför bägge på en gång utan tar det steg för steg. Därmed finns ingen speciell orsak att vänta med att installera en solcellsanläggning innan en elbil har köpts in. Den producerade energin kan antingen användas i hemmet, lagras eller säljas. Överskottsenergi kan alltid säljas till det elbolag som är anslutet till bostaden. Detta är något som alla elbolag måste erbjuda enligt lag.

Räcker en solcellsanläggning för ett helt hushåll?

Det är flera faktorer som avgör om en solcellsanläggning kan räcka till ett helt hushåll, och dess elbil, eller inte. För det första storleken på anläggningen dvs. dess kapacitet. För det andra vilken lagringskapacitet som används. Dessutom hur mycket el som förbrukar i hushållet. Enklast är att ta med en elräkning och visa för ett företag som säljer solcellsanläggningar. Ta även med foto på bostaden. Utifrån storlek på tak, dess läge och lutning kan de beräkna ungefär hur stor kapacitet som kan skapas och därmed hur många år det skulle ta att betala av anläggningen. Därmed kan de även beräkna om den skulle räcka för att ladda en elbil och vad kostnaden i så fall skulle bli.

Stambyte eller relining – vad ska man välja?

Dom så kallade stammarna i en byggnad utgörs av rör och ledningar bland annat för avlopp och vatten. Det är ett stort system som slits med åren och förr eller senare kommer dom att behöva bytas. På senare år pratas det dock mycket om ett alternativ – relining. Men vad ska man egentligen välja, stambyte eller relining och vad är det som avgör vilket som är bäst?

Stambyte eller relining – vad är skillnaden?

Som tidigare nämnt är det så gott som omöjligt att komma ifrån ett stambyte helt och hållet. Förr eller senare kommer det behöva göras och då väntar ett stort och omfattande arbete. Ett stambyte innebär att alla rör och ledningar helt enkelt byts ut.

Det i sin tur betyder att golv och ibland även väggar måste brytas upp både i badrum, kök och eventuell tvättstuga. När dom gamla stammarna har avlägsnats så monteras nya och chansen att man inte behöver tänka på det mer under sin livstid är stor. Relining är något helt annat – man skulle kunna säga att det är en form av renovering av dom befintliga stammarna. Ordet ”reline” är engelska och översatt till svenska blir det ”fodra om”. Man behöver alltså inte bryta upp golv och riva ut rör och ledningar utan man behandlar dom istället på insidan. Det finns flera olika metoder att göra det på men kort och gott kan man säga att man lägger en ny och fräsch yta. Resultatet håller i åtminstone 25 år och på så vis kan man skjuta upp stambytet om rör och ledningar är relativt hela och fräscha.

Det finns några riktigt bra fördelar med relining:

 • Det är billigare
 • Det tar inte lika lång tid
 • Man behöver inte bo på en byggarbetsplats i flera veckor

Ålder och skick avgör

Så vad ska man egentligen välja – stambyte eller relining? Dom två största faktorerna som avgör är vilket ålder och skick det är på dom befintliga stammarna. Var det 50 år sedan dom byttes senast och skicket dessutom är väldigt dåligt är stambyte helt klart ett bättre val.

För att säkert veta vilket alternativ som är bäst i det aktuella fallet bör man kontakta en fackman för besiktning av stammarna. Denne kan ge ett utlåtande utifrån både ålder och skick och utifrån det kan man sedan avgöra vilket val som passar bäst.

Stambyte eller relining – Allt beror på förutsättningarna.

Varför du bör anlita en mäklare när du vill sälja din bostad

Att sälja sin bostad kan vara en rätt omtumlande och jobbig process. Sen kan det också vara en spännande och rolig process då man ska sälja och hitta något nytt, men det är ofta kombinationen av spänning och den stressande ovissheten som gör det lite extra omtumlande. Som tur är finns det hjälp av få, till exempel om du anlitar en mäklare i Helsingborg. Vi har gjort i en lista över varför du bör anlita en mäklare då du ska sälja din bostad!

Anlita en mäklare

Det finns ett flertal anledningar till varför du bör anlita en mäklare när du ska sälja din bostad, som exempelvis att anlita en fastighetsmäklare i Helsingborg. Nedan radar vi upp de främsta anledningarna för att en mäklare kan komma till stor nytta vid en bostadsförsäljning.

 • De kan sin sak

En mäklare är utbildad specialist på fastighetsförmedling, vilket alltså innebär att de har koll på allt vad som gäller när det kommer till bostadsförsäljning och hela processen till dess att bostaden är såld. De har koll som måste göras, vilka förutsättningar du och din bostad har, samt hur ni ska gå till väga på bästa möjliga sätt för att få bostaden såld.

 • Mäklaren är en opartisk mellanhand

Det är ett faktum att mäklaren kommer vara till stor hjälp vid försäljningen av din bostad, inte bara för att de har stenkoll på läget utan också för att de kommer agera likt en opartisk mellanhand då ni ska förhandla med olika intressenter. Det är viktigt för att affären ska utföras professionellt och på rätt sätt.

 • Du får stöd under hela processen

När du anlitar en mäklare för att få din bostad såld kan du känna trygg och säker genom hela processen i och med att du alltid har någon att rådfråga och luta dig tillbaka på när det känns jobbigt. De är där för att sköta jobbet åt dig, men också tillsammans med dig!

 • Ett stort kontaktnät

Det allra bästa är att anlita en mäklare som är kunnig och påläst om just ert område. I sådana lägen är också mäklaren en potentiell kontaktförmedlare, inte bara för att den ofta har ett brett kontaktnät i området utan också för att ni får möjligheten att annonsera med hjälp av mäklarfirman. Kanske har de den rätta kontakten för att er affär ska bli så bra som möjligt!?

 • En mäklare sköter allt

Många tänker att en bostadsförsäljning är något som man kan klara av på egen hand, och att det bara är att fixa till lite och ta emot intresserade köpare på visning. Faktum är att det krävs rätt mycket mer än så, och att även de fåtalet punkter är rätt krävande.

En mäklare tar hand om allt som ni vill att de ska ta hand om i er bostadsförsäljning; pappershantering, affären och dealandet, fix och tricks, för- och efterarbete, visning, och så vidare. Med deras hjälp kan ni vara säkra på att allt görs som det ska på bästa möjliga sätt, för att allt ska kännas smidigt för er.

Allt du behöver veta då du ska dränera

Det är ett faktum att marken runt hus, källare och avlopp kan behöva en någorlunda upprustning då och då. Ett typiskt exempel på en sådan upprustning är att dränera marken runt huset, källaren eller avloppet, något som ofta hör i hopp och ”styr” varandra. Däremot är dränering något som inte alla har koll på, inte minst med tanke på att en dränering i Örebro kan se annorlunda ut än en dränering av enskilt avlopp. Ni behöver inte oroa, vi har satt ihop listan över allt du kan tänkas behöva veta om dränering!

Varför ska jag dränera marken mitt hus?

De finns en hel del tydliga anledningar till varför ditt hus kan behöva dräneras ibland, där både avlopp och källare kan vara avgörande faktorer för hur marken runt ditt hus håller sig och huruvida husgrunden är bra eller inte. Det må kännas som att det är en onödig investering, men faktum är att dräneringar kan vara nödvändiga för att driva bort fukt och vatten.

Hur dränerar man?

Om du behöver dränera ditt hus och marken runt omkring krävs det såklart inte att du själv ska ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra jobbet och förbättra din husgrund, utan det finns det specifika företag som kan fixa. Däremot kan det vara bra att vara lite påläst om vad som gäller och vilka dräneringsmetoder som finns, så att du är med.

Vad borde jag veta om dränering?

När det kommer till dränering och fixering av husgrunden, oavsett om det gäller marken i sig, källaren eller avloppet, så finns det vissa saker som kan vara bra att veta om. Som sagt så kommer du få hjälp med arbetet av ett kunnigt företag, men utöver att det finns olika dräneringsmetoder så finns det även vissa ord som tillhör ämnet.

 • Kapillärbrytare, vilket är ett material som används för att hindra fukten från att ta sig uppåt.
 • Organiska material, vilket kan syfta på både döda och levande växtmaterial som ska användas.
 • Stenkista, vilket är en stengrop som bland annat används för att samla upp dräneringsvattnet.
 • Saltutfällningar, vilket är ett uttryck för att väggar och källargolv är fuktiga.

Vad bör jag tänka vid dräneringen?

Genom att anlita ett professionellt företag för dränering kan du vara säker på att processen utförs på rätt sätt. Men, för att dräneringen ska bli gjord på allra bästa sätt finns det även här vissa saker som du bör veta och som du kan tänka på.

 • Försök att undvika organiska material då grunden byggs upp
 • Det är ofta bäst att isolera inifrån om det gäller källaren
 • I vissa fall är det inte nödvändigt med isolering
 • Tänk på att dränera i rätt väder, helst när det är torrt
 • Använd rätt typ av material när du dränerar och bygger upp husgrunden/ marken
 • Var noggrann med avtalet mellan dig och företaget
 • Välj den bästa dräneringsmetoden för ditt hus/ område
 • Passa på att dränera samtidigt som annan ombyggnad, eller innan du lägger källare

Vanliga frågor om fönsterparaplyer

Det finns en rad sätt att förbättra inomhusmiljön såväl som yttre utseende på en byggnad. Att rusta en fastighet med markiser eller fönsterparaplyer är nu för tiden vanligt. Här följer några punkter vilka ofta kommer upp i samband med förvärv. Besök gärna denna sida om fönsterparaply.

Går det att ha reklam på skyddet?
Ja, flera återförsäljare av fönsterparaplyer erbjuder sina kunder att ha reklam på skyddet. Det skapar visserligen en extra kostnad men blir snyggare än om ett helt vitt/grått skydd ska sättas upp. Att ha reklam på fönsterskydden är vanligt vid större renoveringar och speciellt om detta sker i centrala delarna av en stad. Med reklam kan byggföretaget, eller företaget vars lokaler renoveras, göra reklam för sig.

Vad kostar de?
Primärt är det storleken som avgör kostnaden. Ett exempel kan tas från en större återförsäljare där priset för 150*180 cm är 2800 kr ex moms och ett skydd på 180*220 cm kostar ca 3400 kr. Men det finns även stora prisskillnader. Utöver storlek spelar exempelvis material in.

Vilka mått finns det?
Modellerna finns främst i de vanliga fönsterstorlekarna. Se exempel under frågan ovan. Men det finns även företag som har specialtillverkning efter kundens behov och önskemål. Här får man däremot räkna med att det kostar betydligt mer. I regel är serietillverkade produkter betydligt billigare än måttbeställda.

Vad finns det för tillbehör?
Fönsterparaply köps ofta ”exklusive stolpe”. Därmed kan detta behöva köpas in separat. Utöver det kan en väska vara smidigt för förvaring och transport.

Vad väger de? Kan man bära dem?
En fönsterparaply väger ca 3 – 5 kg, något beroende på storlek och material. En väska kan exempel rymma tre paraplyer vilket innebär att väskan, inklusive stolpar, väger ca 15 kg. Det är därmed lätt att ta med sig dem mellan de olika arbetsplatserna.

Är det svårt att montera ett fönsterparaply?
Nej, det är mycket enkelt att montera dessa. För en person som aldrig gjort det förr kanske det tar ett par minuter. För en person som har viss erfarenhet tar det mindre än en minut. Se till att få med instruktioner om du köper dem eller hyr dem.

Går det att hyra fönsterskydden om jag inte vill köpa dem?
Ja, det finns företag som hyr ut fönsterskydd. Främst hittas produkterna hos de företag som i övrigt hyr ut maskiner, verktyg och annat inom renovering. Eftersom de kostar ett par tusen att köpa in är det betydligt billigare att som privatperson hyra dessa än köpa. Detta i alla fall om inte flera större renoveringar planeras inom kort tid.