Bygglov för hus — när det behövs och vilka krav som ställs

Bygglov för hus — när det behövs och vilka krav som ställs

Många undrar hur det egentligen funkar med bygglov. Det är kommunen som fattar beslut om bygglov och det ser faktiskt olika ut från kommun till kommun exakt vilka förändringar och byggen som är bygglovspliktiga. Det kan handla om allt från att byta material eller färg på fasaden (t.ex. att putsa en tegelfasad), att bygga ut ett befintligt hus, att sätta upp staket eller att ha en husbil uppställd på tomten under en längre tid. Hur bygglovet behandlas beror på hur kommunens detaljplan ser ut och det är i regel striktare bestämmelser i tätbebyggt område än i glesbygd. Säkrast för att få veta vad som gäller i den aktuella kommunen är att kontakta byggnadsnämnden, för att göra fel blir både besvärligt och dyrt. För hjälp med bygglovsansökan och bygglovsritningar finns duktiga bygglovskonsulter med all sakkunskap som krävs.

Dessa handlingar behövs för att söka bygglov

För att kunna ansöka om bygglov krävs det att det finns färdiga ritningar på hur huset ska komma att se ut, så att byggnadsnämnden kan ta ställning till ansökan. Dessa ritningar gäller bla. byggnadens placering på tomten, dess utformning och utseende. Dessutom krävs det en planritning och en sektionsritning som i större detalj visar hur huset kommer att se ut, med rummens storlekar, tillgänglighet och utrymningsvägar, våningshöjd, taklutning m.m. Redan i detta skede är det alltså viktigt att ha en plan för hur huset ska se ut när det är klart, eftersom både fasadmaterial och kulör är faktorer som byggnadsnämnden tar ställning till.

Två viktiga saker att tänka på vid ansökan om bygglov

  • Ansök om bygglov i rätt tid! Bygglovet kan dels ta tid att få färdigt om kommunen har mycket att handlägga, men det har också begränsad giltighetstid. Byggnadsarbetet måste påbörjas inom 2 år och vara klart inom 5 år. Se till att det finns en hållbar ekonomisk plan för hela projektet redan vid starten.
  • Kommunen tar ofta ut en avgift för att handlägga ett bygglovsärende. Det kan röra sig om tiotusentals kronor beroende på hur stort projektet är (att bara måla om fasaden kan kosta någon enstaka tusenlapp i handläggningsavgift). Om ärendet rör ett hus som avviker från områdets detaljplan, eller visar sig bli mer komplicerat än väntat så kan priset öka efterhand, så det är alltså väl värt att ha alla ritningar i ordning från början. Kommunen debiterar för den faktiska kostnaden, vilket gör att slutsumman kan avvika från den preliminära kostnaden. Inbetalningen till kommunen ska i regel ske i samband med att beslutet meddelas.
webmaster

Kommentarer inaktiverade.