Ert stambyte i Stockholm bör föregås av ett förfrågningsunderlag

Ert stambyte i Stockholm bör föregås av ett förfrågningsunderlag

När en av huvudstadens bostadsrättsföreningar planerar att byta stammarna anlitar styrelsen såklart en skicklig entreprenör som kan hjälpa dem med deras stambyte i Stockholm. Men det är inte bara att hux flux kalla in hantverkare för att utföra detta jobb. Istället bör det hela föregås av ett förfrågningsunderlag. Detta underlag är helt enkelt en beskrivning av det arbete som bostadsrättsföreningen önskar få utfört. Därmed är detta en väldigt viktig handling.

Vad bör ett sådant förfrågningsunderlag innehålla?

Ett förfrågningsunderlag om ett stambyte i Stockholm bör bland annat innehålla:

  • en beskrivning av det arbete som styrelsen önskar ska utföras av entreprenören
  • ritningar
  • tekniska beskrivningar
  • regler och riktlinjer såsom önskad tidplan, betalningsplan etc.

Styrelsen kan även skriva i förfrågningsunderlaget att det är entreprenören som ska ta över beställarens (d.v.s. styrelsens) ansvar för arbetsmiljön på platsen samt för den elektroniska personalliggaren. Det är bättre ju mer omfattande och precist förfrågningsunderlaget är. Ju mer nödvändig information som framgår desto mer kvalitativa är de anbud som entreprenörerna kan komma in med till styrelsen.

Ofta värt för styrelsen att ta hjälp vid ett stambyte i Stockholm

Ett helt vanligt stambyte i Stockholm är faktiskt en ganska omfattande underhållsåtgärd och dessutom en hyfsat komplicerad process. Därför skadar det inte om ni som styrelse väljer att ta in en konsult som kan hjälpa er igenom denna process. Det är alltid fördelaktigt att ta in en extern resurs i form av en person med såväl kunskap som erfarenhet av denna typ av arbeten.

Den konsult som hyrs in kan bland annat hjälpa till med att göra svåra val och fatta viktiga beslut under resans gång. Valen och besluten kan röra allt från det ekonomiska till andra aspekter av arbetet. Men som alltid är det viktigt att fatta ett bra val av vilken konsult som ska hyras in. Därför kan det vara en bra idé för styrelsen att ta referenser på den person som man har tänkt anlita.

I slutändan kan konsulten även vara behjälplig med att hitta den rätte entreprenören att anlita för bytet av stammarna. Konsulten kan även säkerställa att bostadsrättsföreningen verkligen får det arbete levererat som har beställts.

Ann-Mari Axelsson

Kommentarer inaktiverade.