Ett attefallshus kräver inget bygglov men däremot en anmälan

Ett attefallshus kräver inget bygglov men däremot en anmälan

Attefallshus kallas de små hus på upp till 30 kvadratmeter vilka kan byggas helt utan bygglov. Men även om det inte finns något krav på att du ska ansöka om ett bygglov behöver du ändå förhålla dig till flera andra regler. Läs vidare för att få veta vilka regler du behöver hålla koll på!

Ett attefallshus kan användas till många olika syften

Det är väldigt populärt bland svenska villaägare att bygga attefallshus. Många väljer att göra detta för att få ett extra hus på sin tomt. Detta extrahus kan bland annat användas till att låna ut till gäster. Men det är även möjligt att hyra ut det och på så vis få en liten extra inkomst varje månad. Dessutom har dessa små hus även flera andra användningsområden. Till exempel kan du välja att använda huset som:

  • kontor
  • garage
  • förråd
  • gym.

Den grundläggande förutsättningen för att du ska få bygga ett sådant hus på din tomt är att det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten som du äger. Men även om reglerna kring byggandet av dessa hus har vissa lättnader finns det samtidigt mycket du måste tänka på. Fortsätt att läsa så berättar vi mer!

Det lilla huset behöver uppfylla en rad olika regler

Som vi redan har nämnt krävs det inget bygglov utan det räcker med en anmälan. Denna ska skickas till byggnadsnämnden i din kommun. Därefter behöver du vänta på ett startbesked från nämnden innan du kan påbörja ditt bygge.

När det kommer till att bygga attefallshus är det också viktigt att huset ifråga följer bland annat Följer Boverkets byggregler och konstruktionsregler. Dessa bägge regelverk förkortas BBR och EKS. Enligt dem ska bland annat ett permanentboende av detta slag ha alla de funktioner som måste finnas i en helt vanlig bostad. Till exempel behöver det finnas utrymmen för förvaring av saker samt utrymmen för personlig hygien och matlagning.

Om det lilla huset är tänkt att användas som ett permanentboende behöver det även vara tillgängligt för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga. Så är dock inte fallet om huset istället ska användas som ett fritidshus snarare än som en permanentbostad. I det fallet finns det vissa undantag från dessa krav som kan göras.

Ann-Mari Axelsson

Kommentarer inaktiverade.