Ett stambyte föranleds inte sällan av vattenskador

Ett stambyte föranleds inte sällan av vattenskador

Som du kanske redan vet är ett stambyte ett arbete som går ut på att byta ut rörstammarna i fastigheten. Ofta innefattar de stammar som byts ut både ledningar och rör för såväl spillvatten som kallvatten och varmvatten. I vissa fall kan även värmestammar och gasledningar komma att bytas i samma veva. Det är inte heller ovanligt att bytet av stammarna sker successivt i en fastighet och att det då pågår i en eller fler trappuppgångar simultant.

Men hur kommer det sig egentligen att ett stambyte ofta föranleds av vattenskador? Vilket samband har vattenskadorna med bytet av stammarna? Läs vidare så berättar vi mer!

Så hänger ett stambyte ihop med förekomsten av vattenskador

Det är långt ifrån sällsynt att stammarna i en fastighets byts ut efter att det har förekommit vattenskador i fastigheten. Generellt sett gäller följande när det kommer till denna åtgärd och vattenskador:

  • Rörsystemet har en begränsad livslängd. Man brukar uppskatta stammarnas genomsnittliga livslängd till omkring 50 år. Samtidigt är det viktigt att notera att det inte bara är åldern på rörsystemet som är avgörande. Även skicket på rören är en viktig faktor. Därför brukar man göra en förstudie (en teknisk besiktning) innan man bestämmer sig för att genomföra ett stambyte.
  • Rören byts ut för att minska risken för vattenskador. Det främsta skälet till att stammarna byts ut är för att man vill minska risken för att vattenskador uppstår. Tyvärr är den bistra sanningen att rören inte har en evig livslängd. Förr eller senare kommer de olika rörledningarna i systemet att slitas ut. De kan även komma att utsättas för rostangrepp. Därmed ökar risken för skador såsom sprickor med tiden.
  • Det är viktigt att stammarna byts ut i god tid. Det är viktigt att stammarna byts ut i rättan tid. Om man väntar alltför länge med att utföra denna åtgärd riskerar nämligen de vattenskador som uppstår i fastigheten att bli väldigt kostsamma. Så det kan med andra ord stå sig dyrt att inte byta ut rörstammarna i tid.

Där har du alltså svaret på hur förekomsten av vattenskador hänger ihop med bytet av stammarna i fastigheten!

Ann-Mari Axelsson

Kommentarer inaktiverade.