Ett stambyte i Stockholm är föreningens största projekt

Ett stambyte i Stockholm är föreningens största projekt

Visste du att ett helt vanligt stambyte i Stockholm vanligtvis är det allra största projekt som en bostadsrättsförening har att hantera? Därmed innebär ett sådant projekt en hel del jobb för styrelsen. Dessutom tvingas även de boende i fastigheten att göra vissa uppoffringar. Till exempel förlorar man tillgång till såväl köket som badrummet medan arbetet pågår. Därmed är det fullt förståeligt att såväl styrelse som medlemmar kan ha en hel del frågor som de vill få svar på innan arbetet sätter igång.

Utöver de många frågorna som lätt kan ploppa upp behöver också många beslut fattas. Läs vidare så berättar vi mer om de aspekter som många undrar över!

Därför är ett stambyte i Stockholm nödvändigt att utföra

Till att börja med vill vi påpeka att det många gånger är helt nödvändigt att utföra ett stambyte i Stockholm såväl som i andra svenska städer. Detta beror på flera olika saker:

  • Detta är en typ av underhåll som är nödvändig att göra förr eller senare. Bytet av stammarna är en typ av underhåll som måste göras förr eller senare. Det blir allt viktigare att detta arbete utförs ju äldre fastigheten blir.
  • Det första bytet av stammarna brukar ske efter ungefär 40-50 år. Ofta brukar det första stambytet göras ungefär 40-50 år efter det att fastigheten har byggts. Däremot går det inte alltid att gå efter denna tumregel när man försöker sia om när i tiden det kan vara dags för ett byte av stammarna. Det finns nämligen många olika faktorer som styr tidsaspekten kring underhållet.
  • Styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar för underhållet av fastigheten. Det är upp till bostadsrättsföreningen i allmänhet och styrelsen mer specifikt att sköta underhållet av fastigheten. Därmed är det styrelsen uppgift att säkerställa så att underhållet görs utifrån aktuellt behov. Ofta finns det en underhållsplan för den aktuella fastigheten som man följer.
  • Det är inte alltid som underhållsplanen kan följas till punkt och pricka. Ibland kan det finnas skäl att frångå underhållsplanen för fastigheten. Detta gäller till exempel om rören börjar bli dåliga och det uppstår vattenskador. Då kan det finnas skäl att tidigarelägga bytet av stammarna även om man inte har planerat för detta underhåll.
Ann-Mari Axelsson

Kommentarer inaktiverade.