Ett stambyte ställer höga krav på samarbetsförmåga

Ett stambyte ställer höga krav på samarbetsförmåga

Alla som någon gång har varit med om ett stambyte vet att ett sådant kräver ett gott samarbete mellan de inblandade parterna. Såväl beställaren som utföraren och de boende i fastigheten behöver vara på samma sida och jobba mot ett gemensamt mål. Det är också viktigt att projektplaneringen är väldigt god och att den uppsatta tidsplanen för arbetet kan följas till punkt och pricka utan förseningar. I annat fall riskerar slitningar att uppstå mellan parterna.

Ett snabbare stambyte innebär helt nya utmaningar för utföraren

På vissa håll i landet och i somliga av våra grannländer har vissa företag börjat utföra stambyten i rekordfart. För att det ska vara möjligt att utföra ett snabbyte behöver flera förutsättningar finnas på plats som möjliggör ett sådant. Till exempel behöver fastighetens storlek och antalet lägenheter vara ganska begränsat. Dessutom kan inte de boende tillåtas bo kvar i sina lägenheter under tiden. Till råga på allt behöver arbetet då utföras såväl på dagtid som på kvällstid genom att hantverkarna jobbar i skift.

Men även om detta nya sätt att utföra denna underhållsåtgärd kan verka lockande finns det också en baksida av myntet. Ett snabbare stambyte innebär nämligen helt nya utmaningar för det företag som ska utföra arbetet. Utöver att det kan vara svårt att hitta underentreprenörer och hantverkare som är villiga att jobba sent på kvällen finns det även ytterligare hinder och utmaningar. Utmaningarna består bland annat i:

  • Oljud som sprider sig till närliggande trapphus. Om huset är tillverkat i betong kan ljudet från renoveringen sprida sig till de närliggande trapphusen. Det kan vara svårt för utföraren av arbetet att lösa detta på ett smidigt sätt. Potentiellt sett skulle kanske de mest ljudliga delarna av arbetet kunna förläggas uteslutande till dagtid. Då skulle hantverkarna kunna jobba med de lite tystare delarna på kvällstid.
  • Problem kan uppstå under arbetets gång. I vissa fall kan också problem av olika slag uppstå medan arbetet pågår. TIll exempel kan hantverkarna under renoveringens gång upptäcka fuktskador eller andra oväntade problem. Dessa riskerar att orsaka förseningar och fördröjningar som gör att bytet av stammarna drar ut på tiden.
Ann-Mari Axelsson

Kommentarer inaktiverade.