Fönsterbyte – Så hittar du information inom Uppsala

Fönsterbyte – Så hittar du information inom Uppsala

Inför ett fönsterbyte är det viktigt att kontrollera vilka regler det finns att förhålla sig till. Här är källorna som kan användas när fönsterbyte sker inom Uppsala.

Hitta hantverkare och jämföra offerter

Både snickare, stora byggföretag och specialiserade fönsterföretag genomför fönsterbyte. Är det ett byte som ska ske på en vanlig villa kan flera av dessa företag anlitas. Ska däremot fönsterbyte ske på så kallad K-märkt bostad i Uppsala kan det behövas spetskompetens som främst hittas hos fönsterspecialister. Företag som kan utföra jobbet hittas enklast via Google.

  • Sök på ”Fönsterbyte Uppsala”
  • Notera 3 – 5 företag
  • Kontrollera företagen (se nedan)
  • Begär offert

Inför att en hantverkare anlitas bör de alltid kontrolleras. Med det menas att referenser kollas upp, att de har gott rykte och inte finns med på ”Svarta Listan” hos Råd & Rön.

Informationskällor:

  • Google
  • Råd & Rön

Bygglov vid fönsterbyte i Uppsala?

Behövs det bygglov vid fönsterbyte? Ja – och nej.

På webbplatsen för Uppsala kommun hittas information om vid vilka tillfällen som bygglov krävs. Detta förutsatt att byte av fönster förväntas ske på en bostad som är inom detaljplanerat område. I dessa fall kan det krävas att bytet inte ändrar byggnadens ”karaktär”. Då det är svårt att veta exakt hur handläggarna på kommunen kommer tolka detta bör alltid en kontakt tas med dem innan ommålning sker.

Flera målare i Uppsala anger att de kan hjälpa till med denna kontakt för att underlätta för kunden så att arbetet snabbare kan komma igång.
Informationskällor: Uppsala.se

Vad gäller kring ROT?

Ett fönsterbyte innebär en förbättrande åtgärd på bostaden. Det kan exempelvis ske för att skapa bättre isolering eller för att öka ljusinsläppet. Oavsett kan därmed ROT-avdraget användas varpå arbetskostnaden minskas med 30 %. ROT-avdraget gäller för de flesta jobb som sker i bostaden av exempelvis målare, snickare och elektriker. Däremot är det kundens ansvar att kontrollera om rätten finns till ROT-avdrag. Det finns nämligen vissa begränsningar. Total summa per person och år är 50 000 kr. Personen som gör avdraget måste fyllt 18 år det år som avdrag sker och betalat minst den summa i skatt som avdrag sker på. På Skatteverkets webbplats kan inloggning ske varpå det framgår hur stor summa på ROT som utnyttjas innevarande år.
Informationskällor: Skatteverket.se

webmaster

Kommentarer inaktiverade.