Introduktion till kamerabevakning för företag

Introduktion till kamerabevakning för företag

Kamerabevakning är ett mycket starkt redskap för att förebygga och motverka skadegörelse, stöld och inbrott. Samtidigt kan det också minska risken för våld, hot och brand. Är kamerorna uppkopplade till en larmcentral kan specialutbildade operatörer få en blick av vad som händer, och snabbt vidta rätt åtgärder. Ibland är rätt åtgärd att tillkalla väktare, och ibland bör 112 ringas direkt.

Innehåll:

  • Högre uppklarningsprocent av brott
  • Inomhus eller utomhus?
  • Integritet.

Kamerabevakning innebär att brotten klaras upp i högre grad

Ett larm som är kopplat med kamerabevakning gör det betydligt enklare för ordningsmakten att vidta rätt åtgärder. Polis och väktare får genast betydelsefulla detaljer om såväl incidenter som gärningsmän.

Ett svenskt larmbolag skriver på deras hemsida att kunder som använder kameror som en del av deras larmsystem får en avsevärd förbättring i antalet uppklarade fall. De säger också att en del kunder har rått bot på långvariga problem med inbrott och stölder tack vare bevakningen.

Inomhus eller utomhus?

Ett av valen för ett företag när det gäller kamerabevakning är var den ska ske. Ska det vara inomhus, utomhus eller både och?

Inomhus

Med kamerabevakning inomhus skapar du större trygghet för personalen. Dessutom minskar du risken för både inbrott och stöld. Särskilt tryggt kan det kännas för anställda som jobbar i utsatta branscher och som är ensamma vid exempelvis öppning eller – i synnerhet – stängning.

Utomhus

Med utomhusbevakning får man en god överblick över eventuella incidenter. Särskilt effektivt är en utomhuskamera om ert företag har tillgångar utanför lokalen. Precis som med inomhuskameror kan de flesta stora larmbolag erbjuda flexibla lösningar enligt era behov. En annan likhet är att du idag som regel kan följa kameran i realtid från din smartphone genom en app. Den som säljer tjänster till offentlig sektor bör ta reda på om tillstånd behövs.

Integriteten, då?

Ett spörsmål som främst gäller kamerabevakning inomhus har med integriteten att göra. Sedan 2018 behöver inte längre de flesta företag ansöka om tillstånd för kamerabevakning inomhus – men behöver däremot ta hänsyn till och följa reglerna i GDPR. Arbetsgivare bör dock MBL-förhandla med facket innan bevakningen påbörjas.

Annat gäller om det är myndigheter eller företag med en verksamhet av allmänt intresse. Då krävs tillstånd för kamerabevakning av lokaler dit allmänheten har tillträde.

webmaster

Kommentarer inaktiverade.