Koppla laddbox till solcellsanläggning

Koppla laddbox till solcellsanläggning

Orsakerna till att skaffa elbil varierar. För vissa är det primärt en ekonomisk fråga – för andra främst ett sätt att premiera miljön. Oftast en mix av bägge faktorerna. För att skapa ännu mindre miljöpåverkan kan laddboxen kopplas till en solcellsanläggning på bostaden.

Elbilsladdare som tillval

När en solcellsanläggning installeras finns ett par tillval som kan väljas. Det kan exempelvis vara extra batterilagring eller elbilsladdare. Med andra ord produkter som inte alltid behövs för en anläggning men som kunden kan välja till efter eget behov. På detta sätt sammankopplas den externa laddboxen, vid parkeringen eller garaget, med solcellsanläggningen.

Att ha laddbox innebär flera fördelar

Många elbilar kan laddas via vanligt vägguttag. Det innebär att bilägaren kan dra en förlängningssladd till bilen från ett uttag och ladda. Men det finns minst två stora fördelar med att ladda via laddbox.

  • Säkrare
    Laddboxen har flera säkerhetsdetaljer som främst innebär att kortslutning, och därmed brandrisk, minimeras. Allt för många belastar sin elanläggning för mycket vid batteriladdning och skapar därmed för höga påfrestningar. Med en laddbox tas denna risk bort.
  • Snabbare
    Med en laddbox kan laddning ske med trefas vilket innebär snabbare laddning.

Steg för steg

Att köpa elbil samt att installera solceller är två stora investeringar. Få genomför bägge på en gång utan tar det steg för steg. Därmed finns ingen speciell orsak att vänta med att installera en solcellsanläggning innan en elbil har köpts in. Den producerade energin kan antingen användas i hemmet, lagras eller säljas. Överskottsenergi kan alltid säljas till det elbolag som är anslutet till bostaden. Detta är något som alla elbolag måste erbjuda enligt lag.

Räcker en solcellsanläggning för ett helt hushåll?

Det är flera faktorer som avgör om en solcellsanläggning kan räcka till ett helt hushåll, och dess elbil, eller inte. För det första storleken på anläggningen dvs. dess kapacitet. För det andra vilken lagringskapacitet som används. Dessutom hur mycket el som förbrukar i hushållet. Enklast är att ta med en elräkning och visa för ett företag som säljer solcellsanläggningar. Ta även med foto på bostaden. Utifrån storlek på tak, dess läge och lutning kan de beräkna ungefär hur stor kapacitet som kan skapas och därmed hur många år det skulle ta att betala av anläggningen. Därmed kan de även beräkna om den skulle räcka för att ladda en elbil och vad kostnaden i så fall skulle bli.

webmaster

Kommentarer inaktiverade.