Mäklararvoden i Göteborg kan ibland förhandlas ner

Mäklararvoden i Göteborg kan ibland förhandlas ner

Visste du att mäklararvoden i Göteborg ibland kan förhandlas ner? Så är inte alltid fallet men vissa fastighetsmäklare är lite mer villiga att förhandla än andra. Här berättar vi hur du bör resonera om du går i tankar att ge dig in i en sådan förhandling!

Är mäklararvoden i Göteborg förhandlingsbara?

En vanlig fråga som många säljare ställer sig är huruvida fastighetsmäklarnas mäklararvode i Göteborg är förhandlingsbara. Ibland kan så vara fallet, men du bör inte bli alltför förvånad om det visar sig att din fastighetsmäklare håller väldigt hårt på sitt mäklare arvode. Detta gäller särskilt om du inte är en mästerlig förhandlare som kan förhandla ner arvodet med list och slughet.

I undersökningar som har gjorts har det visat sig att ungefär var fjärde mäklare är beredd att förhandla om sitt arvode. En vanlig anledning till att inte fler fastighetsmäklare är beredda att sänka sina arvoden är att det har en direkt koppling till köpeskillingen. Arvodet är ju trots allt en andel av kakan och ju lägre arvode desto mindre marknadsföringsbudget har fastighetsmäklaren att röra sig med. Därmed minskar också dennes möjligheter att få till stånd en affär om du snålar för mycket med mäklararvodet.

Ett undantag från denna regel är att en mäklares arvode ofta kan förhandlas ner om du själv har hittat en köpare. Ponera till exempel att du har tänkt sälja din bostad till en vän eller släkting. Om så är fallet behöver fastighetsmäklaren inte göra ett lite omfattande arbete för att försäljningen ska bli verklighet. Därmed kan han eller hon i vissa fall också gå med på att sänka sitt arvode lite grann.

Flera potentiella nackdelar med alltför billiga fastighetsmäklare

För att sammanfatta det hela är arvodet ofta förhandlingsbart. Du behöver dock göra lite egna efterforskningar först och ta reda på vilken nivå mäklararvoden i Göteborg generellt sett ligger på. Dessutom begränsar du ditt urval av fastighetsmäklare när du ber dessa sänka sitt arvode och därmed sin betalning för arbetet.

Det finns också vissa nackdelar med att samarbete med en mäklare med lägre arvode som kan vara ganska påtagliga. Utan en skicklig mäklare i din ringhörna kan du nämligen:

  • tvingas sälja ditt hem till ett underpris
  • få genomgå en jobbig försäljningsprocess
  • eller inte ens lyckas sälja fastigheten överhuvudtaget
webmaster

Kommentarer inaktiverade.