Rengör ditt tak – på rätt sätt

Rengör ditt tak – på rätt sätt

Rengör ditt tak och risken för att mossa och alger börjar växa minskar avsevärt. Dessutom kommer taket få finare lyster och längre livslängd. Vilket sätt passar ditt tak bäst?

Vattenslangen och kallvatten

Om det inte är så mycket smuts och mossa kan vattenslangen räcka. Det handlar framförallt om att vattnet drar med sig allt från smuts till smågrenar och jord. En fördel är att denna teknik inte innefattar några kemikalier och att det är lätt. Däremot sker inte rengöringen på djupet på samma sätt som med vissa medel.

Mossmedel

Om det är stora problemet med mossa kan mossmedel användas. Det är ett medel som blandas ut i vatten och sedan sprutas över takytan. Medlet kommer göra att mossa och porer lossnar och dessutom skapa ett skydd som gör att risken för att problemet återkommer minskas.

En nackdel med mossmedel är att det är skadligt för miljön. Det krävs därmed att instruktionerna följs noga på förpackningen och att inte mer medel används än nödvändigt. Flera företag som erbjuder taktvätt, samt även tidningar inom villa och trädgård, avråder från dessa medel då det finns mer miljövänliga alternativ.

Företag som rengör ditt tak

Hur rengöringsprocessen bör se ut beror framförallt på material. Exempelvis ska inte eternittak rengöras alls medan betongtegel är lätta att hålla rena. Att anlita ett företag har därmed flera fördelar:

  • Rätt rengöringsalternativ
    Företagen har kunskapen som krävs för att avgöra hur rengöring bör ske och om något skydd bör appliceras på taket efteråt.
  • Korrekt utfört
    Som med de flesta hantverksarbeten blir det generellt bättre utfört om det sker av fackmän. Om de rengör ditt tak kan du vänta längre till nästa tillfälle.

Inspektera och renovera

Rengör ditt tak om mossa börjat växa eller om andra missfärgningar uppstår. Däremot är det smart att genomföra inspektion en gång per år. Då kan småskador upptäckas i tid och begränsade renoveringar genomföras. Kanske behöver någon takpanna bytas ut eller ett stuprör förbättras.
Även innan du rengör ditt tak bör en inspektion ske. Är det något som behöver renoveras bör detta även ske i förväg. I värsta fall finns skador som gör att vattnet söker sig ner i undertaket. Även inför reparationer finns fördel att anlita företag och ta in offerter från flera.

webmaster

Kommentarer inaktiverade.