Sveriges spotpris idag påverkas av dessa faktorer

Sveriges spotpris idag påverkas av dessa faktorer

Elektricitet är en handelsvara som är väldigt viktig för vår moderna värld. Likt fallet är med många andra råvaror och handelsvaror fluktuerar priset på elen också ganska mycket. Det spotpris idag som gäller för elen i Sverige avgör hur mycket elen kostar att köpa respektive sälja. Detta pris påverkas av en rad olika faktorer – läs vidare för att få veta vilka dessa är!

4 faktorer som påverkar Sveriges spotpris idag på el

Några exempel på viktiga faktorer som påverkar Sveriges spotpris idag på el är:

  • Tillgången och efterfrågan. Spotpriset påverkas i hög utsträckning av tillgången på el och efterfrågan på densamma. Denna faktor bygger i sig på den grundläggande ekonomiska principen om tillgång och efterfrågan. Tillgången styrs av hur mycket energi som genereras genom kärnkraft, vindkraft, vattenkraft, solkraft och andra energislag. Efterfrågan på el varierar under dagen och är större under vissa tider på dygnet.
  • Råvarupriserna. Faktum är att spotpriset på el även påverkas indirekt av priserna på vissa råvaror. Än idag tillverkas nämligen en hel del energi i världen med hjälp av fossila bränslen såsom kol, naturgas och olja. Därmed påverkar råvarupriserna också kostnaden för att generera el och i slutändan också priset på elektriciteten.
  • Väderförhållandena. Vädret spelar en viktig roll när det kommer till hur priserna på el svänger åt det ena hållet eller åt det andra. Vad gäller efterfrågan kan extrema väderförhållanden (såväl varmare som kyligare väder) ledare till en ökad energianvändning. På tillgångssidan kan också vädret påverka produktionen av förnybar energi. Till exempel blåser det mindre vissa dagar och detta har en negativ inverkan på vindkraftsproduktionen. De dagar då det är väldigt mulet minskar även förmågan att generera energi genom solkraft.
  • Regleringar. Även politiken har en betydelse för Sveriges spotpris idag på el. Regeringen kan nämligen med hjälp av regleringar styra spotpriset lite grann uppåt eller nedåt. Detta med hjälp av skatter eller subventioneringar på olika typer av bränslen som i sin tur påverkar priset och kostnaden för elproduktionen. Regleringar kan även främja eller motarbeta användningen av vissa typer av metoder för energiproduktion som på så vis påverkar spotpriset på el.
Ann-Mari Axelsson

Kommentarer inaktiverade.