Vad innebär stambyte för de boende?

Vad innebär stambyte för de boende?

När stambyte ska ske i en bostadsrättsförening påverkar det de boende både rent praktiskt och ekonomiskt. För en del kan det till och med innebära att de blir tvungna att flytta. Detta gäller för bostadsrättsföreningen:

Beslut på stämman

I teorin kan en styrelse ta beslut om ett stambyte utan att fråga årsstämman. Men det gäller enbart om stambytet kan ske utan att det påverkar de boendes badrum, vilket det oftast gör. Det vanligaste är därmed att frågan tas upp på en stämma. Enligt regler så krävs det i detta fall att minst 66 % ställer sig bakom beslutet för att det ska kunna genomföras. Samtidigt är det en renovering som det inte går att skjuta fram för mycket. Skulle det bli en tvist mellan de boende och styrelsen kan därför hyresnämnden kontaktas som kan se över frågan.

Avgiften kan höjas vid stambyte hos bostadsrättsförening

De lagar som reglerar bostadsrättsföreningar anger inget om att ersättning eller ersättningsbostad måste ges av föreningen under renoveringen. Därmed inte heller nedsatt avgift för de som väljer att bo kvar. Det brukar istället bli exakt motsatt resultat. Eftersom en sådan renovering kostar ungefär 300 000 kr/lägenhet kommer det skapa en stor kostnad för föreningen. De allra flesta behöver alltså låna pengar för att renovera bostäderna. Därmed skapas både framtida räntekostnad och amortering som föreningen behöver betala. Något som bekostas av högre månadsavgift.

  • Bostadsrätt – Avgiften kan höjas oavsett orsak
  • Hyresrätt – Hyran höjs enbart efter årlig förhandling eller höjning av kvalitén.

Badrummet återställs till standardutförande

Inom en bostadsrättsförening har den enskilde medlemmen rätten att själv renovera badrummet i önskad standard. Det kan därmed vara mycket stor skillnad på kvalité och värde på de badrum som medlemmarna har. Men när sedan stamrenoveringen ska genomföras kommer dessa rum att behöva rivas ner för att hantverkarna ska kunna nå och byta ut alla rör. Efter att stamrenoveringen är klar ska badrummen återställas – vilket sker till den kvalitetsnivå som föreningen anger. Det kan alltså innebära att alla får ett ”standardbadrum” även om de tidigare hade ett exklusivt badrum med finare kakel och inredning.

Att badrummet kan ”försämras” är en av orsakerna till att boende inom en bostadsrättsförening anser att renoveringen inte ska ske. De vill helt enkelt inte se sin lägenhet falla i värde på grund av ett sämre badrum. Samtidigt innebär en stamrenoveringen en generell prishöjning eftersom köparen då vet att någon större renovering inte planeras inom kort.

webmaster

Kommentarer inaktiverade.