Välj ett elbolag i Stockholm som vill se lägre elpris

Välj ett elbolag i Stockholm som vill se lägre elpris

Elpriset i Sverige har skjutit i höjden på senare tid. På blott en vecka i december ökade priset på el i landets norra delar med mer än 1 000 procent. Det innebär en tiodubbling, och faktum är att elpriset nu är det allra högsta på 10 år. Därför finns det all anledning att se över sitt elavtal och välja ett elbolag i Stockholm som gärna ser lägre priser framöver!

Som du säkert känner till är de svenska elpriserna redan höga. Men tyvärr har elen blivit än dyrare under den senaste tiden. 2021 är året då priserna på el i Sverige kommer nå sin högsta nivå sedan 2011. Det är med andra ord tio år sedan vi såg så höga priser, och det har inte hänt sedan landet delades in i fyra olika prisområden.

I vanlig ordning är priset som högst i landets södra delar. I de områden som är belägna i Södra Sverige beräknas det snittpriset landa på 2,71 kr per kWh. Motsvarande pris i de två nordligare områdena är 2,40 kr per kWh. De nya rekordpriserna ligger dock än högre än så – 4,34 kr per kWh i söder och 3,70 kr per kWh i norr. Dessutom tillkommer skatt och avgifter på dessa priser.

Ett elbolag i Stockholm som vågar vara annorlunda

Stockholms Elbolag är ett elbolag i Stockholm som även har ett kontor i Skåne. Detta företag har inte en egen elproduktion och därför har de heller inget egenintresse när det kommer till skyhöga elpriser. De vill istället sälja den billigaste möjliga elen till sina abonnenter. Därför finns det inget motsatsförhållande mellan deras konsumentinriktade verksamhet och en förhoppning om lägre elpriser.

Detta är bara ett sätt på vilket detta elbolag skiljer sig åt från andra. Några ytterligare exempel är att de:

  • vill vara konkurrenskraftiga genom att tänka annorlunda
  • strävar efter att vara flexibla och lyhörda
  • har som målsättning att erbjuda den bästa kundservicen på den svenska elmarknaden

Så om du inte redan har bundit upp dig till ett bra elbolag med rimliga priser bör du överväga att teckna ett avtal med detta bolag!

webmaster

Kommentarer inaktiverade.