Välj rätt företag i Göteborg – för besiktning av relining

Välj rätt företag i Göteborg – för besiktning av relining

Det finns ett flertal företag i Göteborg som erbjuder relining, oberoende besiktning samt närliggande tjänster. Som kund är det alltså viktigt att granska företagen och välja rätt. Några punkter att tänka på presenteras nedan:

Att företaget är anslutet till BRiF

BriF är en branschförening som vänder sig till företag som jobbar med relining inom fastigheter. Föreningen är rikstäckande och har som mål att främja teknisk utveckling, arbeta för att hög kvalité upprätthålls av medlemsföretagen, ge kompetensutbildning och vara informationsförmedlare. Ett företag kan utföra både relining och besiktning av detta utan att vara anslutna men branschen rekommenderar generellt att enbart anslutna företag anlitas.

Hitta godkänt företag för besiktning av relining i Göteborg

  • Besök hemsidan Brif.se
  • Klicka på ”Medlemmar” högst upp i menyn
  • Välj ”Entreprenör” för att därmed få fram lista på utförare av tjänsten
  • Välj ”Besiktningsutbildade” i ena rullistan samt ”Mellersta Sverige” i andra

Nu kommer besiktningsmän visas som utför besiktning kring denna renovering. Utifrån att ”Mellersta Sverige” valts visas företag bland annat från Göteborg men även från ett flertal mellanstora städer i Sverige. Vid varje företagsnamn nämns även om de enbart utför arbete i exempelvis Göteborg eller om de utför besiktning i andra delar av hela Sverige.

Att de kan genomföra samtliga tjänster som efterfrågas

En del företag har sin verksamhet inriktad mot att utföra själva hantverket, relining. Detta medan andra företag i Göteborg valt att rikta in sin verksamhet mot säkerhet och kontroll. De kan exempelvis erbjuda:

  • Projektledning
  • Besiktning av befintliga stammar
  • Granskning av videomaterial
  • Fortlöpande kontroll vid arbete

Som kund kan det alltså finnas en fördel att se över vilka behov som finns och sedan välja ett företag med kompetens inom samtliga dessa tjänster. I annat fall kan flera företag behöva anlitas inom samma projekt vilket kan göra det krångligare för kunden.

Offert på arbetet

När det finns flera företag som kan erbjuda liknande tjänster kan det kännas svårt att välja som kund. Men fördelen är att det finns mer att jämföra – även prismässigt. Skriv ner tydligt vilken hjälp som önskas och skicka samma offertförfrågan till flera företag i Göteborg. Som visas ovan går det att få fram en lista på godkända företag, inom en viss region, på Brif.se.

webmaster

Kommentarer inaktiverade.