Varning för trädfällning på egen hand

Varning för trädfällning på egen hand

Fagerskogen Skog & Markentreprenad erbjuder tjänster inom trädfällning i Enköping och en rad städer i närheten. På dess hemsida ger de även tips och råd till de som tänkt att fälla träden på egen hand. Sammanfattningsvis anser de att personer som aldrig fällt träd tidigare generellt bör kontakta proffs. Detta framförallt utifrån de risker som trädfällning innebär.

Du får fälla trädet själv…

Står ett träd på din egen tomt har du rätt att ta ned det. Om det eventuellt kan klassas som markbearbetning kan det däremot krävas marklov. Kontakta Enköping kommun vid frågor om detta. Men att man får – är inte samma sak som att man bör. Många privatpersoner vet inte vilka säkerhetsrutiner som behöver genomföras för att trädfällning ska kunna ske på ett säkert sätt.

Vanliga fel…

  • Stå kvar vid sågningsplatsen. Detta innebär en förhöjd risk för skador i det fall som trädet inte faller exakt i den riktning som planerat.
  • Rätt verktyg. Trädets hårdhet avgör om yxa, såg eller motorsåg är bäst alternativ.
  • Säkerhet på tomten. Många kontrollerar att ingen är på tomten inför en trädfällning – men hur många ser till att ingen kan springa in på gården medan fällningen pågår?
  • Kontakt med elleverantör. I det fall det finns elledningar i närheten av trädet behöver elleverantören kontaktas. Anlitas ett företag tar de även hand om denna kontakt.
  • Skyddskläder. Många har hjälm och handskar – men räcker det?
  • Marklov – Det kan i vissa fall krävas marklov. Kontakta därför kommunen och kontrollera detta innan arbetet påbörjas.

Trädfällning på Enköping kommuns mark? Skicka in ansökan

Att genomföra trädfällning på egen hand – av träd på kommunens mark – är inte lagligt. Det är Enköping Kommun som är ansvarig för dessa och därmed även bekostar eventuella fällningar. Däremot kan man som boende i Enköping ha åsikt om vilka träd som ska fällas eller beskäras.

Vid åsikter i denna fråga kan en blankett skickas in till kommunen. I blanketten kan det exempelvis anges var trädet finns och orsak till att det ska tas ner. Orsaker som att ”det skuggar min gård” eller ”står olämpligt i förhållande till vår garageuppfart” räcker inte för att kommunen ska ta bort trädet. Framförallt är det träd som har röta som tas bort samt de som kan utgöra en fara.

webmaster

Kommentarer inaktiverade.